Eerste certificering bouwkundige brandveiligheid voor van der Horst aannemers

Montage Expert Brandveiligheid
overhandiging bedrijfscertificering bouwkundige brandveiligheid voor Van der Horst aannemers

22-4-2021

Het eerste MEB bedrijfscertificaat is op 15 april uitgereikt aan Antoon van der Horst, directeur van der Horst aannemers. De uitreiking werd gedaan door Joric Witlox.

Van der Horst wordt daarmee het eerste gecertificeerde bedrijf voor bouwkundige brandveiligheid in Nederland. Het bedrijf heeft zich voortvarend met het MEB ingezet voor scholing en kwaliteitsverbeteringen over kennis van brandwerende doorvoeringen. Het familiebedrijf dat warm loopt voor complexe uitdagingen in de bouw heeft al een groot aantal MEB gecertificeerde monteurs in het MEB Register staan en alle audits glansrijk doorstaan. Daardoor was de weg vrij voor bedrijfscertificering. Een gecertificeerd bedrijf zoals Van der Horst, kan aantonen dat het professioneel werkt en is voor opdrachtgevers onderscheidend in kwaliteit. Het bouwbedrijf mag vanaf heden ook het logo van het MEB gebruiken.

MEB staat voor Montage Expert Brandveiligheid. Deze stichting is in het leven geroepen om kennis over bouwkundige brandveiligheid te bevorderen waardoor succesvol geteste producten ook op de juiste manier worden gemonteerd. Om dit te realiseren is het MEB in Nederland de certificering van monteurs en bedrijven begonnen. Het MEB heeft sinds de oprichting in 2015 een belangrijke positieve beweging in gang gezet omtrent kennis en kwaliteitsverbetering in de markt van bouwkundige brandpreventie.

Montage Expert Brandveiligheid
gecertificeerd afdichtingsbedrijf bouwkundige brandveiligheid

Om als bedrijf gecertificeerd te kunnen worden moet aan een uitdagend aantal voorwaarden worden voldaan zoals bijvoorbeeld, uitsluitend werken in duo’s (koppels) waarvan minimaal 1 MEB geregistreerde monteur is. Een MEB monteur moet een opleiding hebben gevolgd die voldoet aan de eisen van de stichting en daarna ook met succes een examen hebben afgelegd.

Een gecertificeerd afdichtingsbedrijf moet verder onder andere beschikken over een interne kwaliteitsbewaking en binnen een organisatie een medewerker hebben die is belast met het beheer van het kwaliteitssysteem. Bij Van der Horst is Jorn van Bommel verantwoordelijk voor het proces naar de certificering. “Het moet door iedereen gedragen worden. Wij zijn sterk omdat we brandveiligheid kunnen combineren met onze expertise in bouwen.”

Van der Horst aannemers werkt met Nullifire producten. Mark Vink van producent Tremco CPG Netherlands is lovend over de aanpak van het bouwbedrijf uit Mill. “Ze zijn zeer serieus en professioneel, en zich er van bewust waarom ze gebouwen brandveilig maken. Ze hebben trainingen ook in alle lagen van de organisatie opgepakt waardoor er kennis over bouwkundige brandveiligheid is in de volle breedte. Onze rol hierin was onder andere het geven van theorie en praktijktraining."


Certificeringsproces Bedrijf

Wat zijn de eisen waaraan je als bedrijf moet voldoen?

 

Neem daarvoor contact op met MEB-Register.