04-09-2017: Een artikel in Brandveilig.com van Rob Rabstrezebski 'brandwerende doorvoering vereist vakmanschap'.
01-06-2017: Ook Walraven heeft een door het MEB goedgekeurde opleiding. Kijk op www.walraven.com/nl/brandwerendetraining/. Een Walraven opleiding voldoet aan een praktijk- en theorie eis van het MEB. Indien u daarnaast een MEB examen met goed resultaat aflegt voldoet u aan bijna alle eisen om in het MEB register opgenomen te kunnen worden. Vragen? Stel ze gerust!

21-02-2017: Van de kandidaten die vorige week examen deed is 83% geslaagd. Gefeliciteerd!

18-01-2017 “Private sector verantwoordelijk, prutsers moeilijker maken”.

Tijdens het debat op 18 januari 2017 over de Wet Kwaliteitsborging (WKB) stelde Roald van der Linde van de VVD onder andere dat gebouweigenaren beschermd moeten worden tegen ‘prutsers’.

De Wet Kwaliteitsborging (WKB) heeft met name een (1) groot doel. Gebouweigenaren, die vaak niet op alle terreinen professioneel zijn, moeten beschermd worden tegen prutsers (woorden die in het debat vielen). De particuliere markt moet dit gaan oppakken. MEB-register doet dat en beschermd met haar register de consument tegen slechte kwaliteit van brandwerende voorzieningen. 

19-10-2016 Het MEB-register neemt vanaf 1 november 2016 zelf examens af. Dit werd tot nu toe onder toeziend oog door de opleiders zelf gedaan hetgeen vragen opriep. Luisterend naar de markt heeft de stichting daarom besloten een examencommissie op te richten en de examens zelf af te nemen.

20-10-2016: Tremco Illbruck maakt bekend dat haar opleidingen zijn goedgekeurd door het MEB register. 

28-09-2016:Vandaag heeft de stichting een opleidingskandidaat en toeleverancier van producten voor MEB monteurs helaas afgewezen als gevolg van het gebrek aan onderbouwing met testrapporten. Het goede nieuws is dat een andere kandidaat voor het leveren van producten en een bijbehorende praktijkopleiding zich vandaag heeft gepresenteerd. Het ziet er naar uit dat dit bedrijf na aanpassing van enkele kwaliteitiseisen over ongeveer twee maanden door de stichting als praktijkopleider wel geaccepteerd kan worden. 

29 juli 2016:

MELDPUNT. Ziet u onjuiste brandscheidingen of juist voorbeelden van brandscheidingen die hun werk bij een brand goed gedaan hebben? Meld het ons, stuur ons foto's. 

06-06-2016

 

Een grote publikatie over het MEB verscheen in het mei nummer van BOUWTotaal. Op deze site onder 'Publicaties' kunt u het artikel vinden

18-02-2016: De stichting MEB zit aan, in overleg bij de Productwerkgroep Doorvoeringen van BBN om concept criteria register-nstallatiebedrijven doorvoeringen te bespreken.

16-02-2016: www.Brandveilig.com plaatst een groot artikel van het SBRCURnet over het MEB. Ondertussen zijn de opleidingen die zijn goedgekeurd door de stichting volop bezig met scholing van cursisten. Zij kunnen daarna in aanmerking komen als MEB deelnemer. Wilt u weten welke opleidingen dat zijn? Vraag het gerust!

8-01- 2016: Kenniscentrum Glas gaat definitief met MEB in gesprek over een register voor het plaatsen van brandwerend glas.

3-12-2015: Het MEB heeft een presentatie mogen geven aan de productwerkgroep 'doorvoeringen' van BBN en mag met plezier zeggen dat zij mede in overleg met deze productwerkgroep een register voor applicatiebedrijven van doorvoeringen zal voorbereiden en te zijner tijd openen.

5-11-2015: Het MEB heeft zich gepresenteerd aan de deelnemers aan de Nationale Kennisdag Brandpreventie, georganiseerd door Brandpreventie Academy.

3-11-2015: Mooi artikel in InstallateursZaken nr 11 november2015:

 http://www.merlijndigitaal.nl/uitgaven/2015/iz1115/index.html

23-10-2015: MEB gaat een register openen voor installatiebedrijven brandwerende doorvoeringen. Wenst u in de voorbereiding en vaststelling daarover mee te praten, mee te werken? Meld u dan aan.