Wat is het MEB-register?

Dat staat voor Stichting Register Montage Expert Brandveiligheid (MEB). 

 

Wat is het doel van het  MEB-register?

Bijdragen aan een brandveiliger Nederland. Het MEB-Register wil er door o.a. opleidingseisen, examens, kwaliteitscontroles en certificering voor zorgen dat gebouweigenaren de kwaliteit van bouwkundige voorzieningen krijgen waarvoor ze betalen en waarvoor ze verantwoordelijk zijn. Bovendien wil MEB-Register er voor zorgen dat kwalitatief goede installatiebedrijven en monteurs zich door certificatie kunnen onderscheiden van anderen.

 

Hoe wil het MEB haar doel bereiken?

Door een uniforme drempel te creëren waaraan deelnemers moeten voldoen. In het reglement staan deze uitvoerig beschreven.

Verder zal het MEB-register actief proberen opleidingen in Nederland te verbeteren, op elkaar af te stemmen en zal zij evenementen organiseren zoals opfrisavonden, bijscholingen en alles doen wat nodig is om de kwaliteit van gemonteerde brandveiligheidsproducten te verbeteren. Zij zal ook initiatieven nemen om kwaliteit van montagebedrijven op een hoger plan te brengen. Een overzicht van door de stichting goedgekeurde opleidingen is op verzoek verkrijgbaar. 

 

Waaraan moet iemand voldoen om deel te nemen aan het register doorvoeringen?

Deelnemers moeten o.a. kunnen aantonen dat ze een degelijke opleiding hebben gevolgd, ze al langer dan 1 jaar voor minimaal 50% het werk verrichten dat met de opleiding en brandveiligheid te maken heeft en ze moeten open staan voor vliegende controle van hun werk. Ze moeten ook minimaal eens per jaar bijscholen. Een overzicht van door het MEB geaccepteerde opleidingen kunt u opvragen. 

 

Ja, maar met een register voor monteurs doorvoeringen ben je er toch nog niet?

Dat is juist maar het was wel een belangrijke eerste stap. Als gecertificeerde monteurs met kennis en kunde vragen stellen aan hun leidinggevenden of opdrachtgevers dan blijkt het een versnellend effect te hebben op de kwaliteitsbewustwording in het bedrijf. Een gecertificeerd monteur is immers bewust en bekwaam. Inmiddels is er ook een register geopend voor bedrijven en zullen er in de toekomst nog meer registers komen om er voor te zorgen dat goede producten goed gemonteerd worden. Denk aan brandwerende deuren, brandwerend glas en staalbescherming. Heb je daar al vragen of ideeën over? Laat het ons weten!

  

Mag ik de deelnemerslijst hebben?

Neen, nog niet maar dat zal veranderen. In de toekomst zullen ZZP’ers en Bedrijven wél openbaar gemaakt worden. Voor monteurs die in loondienst zijn doen we dat niet om te voorkomen dat er een marktplaats ontstaat. Gecertificeerde monteurs en ZZP’ers en bedrijven mogen hun certificering wel op LinkenIn en andere social media zetten of wat dan ook (zolang ze gecertificeerd zijn).

 

Hoe komt het MEB-register aan middelen om haar activiteiten te financieren?

Het register en de diverse activiteiten worden bekostigd uit donaties, ontvangen uit vergoedingen voor de opname in het register. Donaties van derden zijn ook mogelijk. Het MEB is onafhankelijk.

 

Dragen MEB-geaccepteerde opleidingen een percentage af aan het MEB? 

Neen.

 

Wie is de initiatiefnemer van het MEB?

Het MEB is opgericht door Joric Witlox en is volledig onafhankelijk. Het MEB heeft geen ander belang dan het verbeteren van de montagedeskundigheid in Nederland en deze deskundigheid herkenbaar te maken.

 

Wat is het voordeel om te worden opgenomen in het MEB register?

Applicatiebedrijven kunnen met de deelname van hun medewerkers aan het register aantonen dat ze werken met professionele monteurs en dat het daarmee in kwaliteit een onderscheidend applicatiebedrijf is. Dit geeft hen een antwoord op de wildgroei van  ‘gelegenheidsmonteurs en –activiteiten’.

Zelfstandige monteurs (ZZP’ers) kunnen zich door deelname aan het register onderscheiden en aantonen dat ze deskundig zijn. Zij kunnen hierdoor het verschil maken bij opdrachtgevers en bijdragen aan échte brandveiligheid.

Producenten en gebouweigenaren weten dat producten ook deskundig gemonteerd worden door een MEB monteur.

 

Hoe zit het met de persoonsgegevens die ik heb verstrekt?

Deze worden bewaard en op verzoek vernietigd. Wanneer wij een vraag krijgen over een deelnemer zal het MEB alleen bevestigen, of ontkennen dat de deelnemer geregistreerd is.

 

Hoe herkent men mij als ik ben toegelaten tot het MEB register?

Personen: Je mag dan de letters MEB achter je naam zetten als bewijs dat je een deskundig monteur bent in (een deel van) brandveiligheid . Tevens krijg je een bewijs van deelname, oftewel een pasje. Tegen de tijd dat bedrijven aangesloten zijn zullen zij een certificaat krijgen en ze mogen het logo van het MEB plaatsen op een website zolang ze deelnemer zijn.

 

Ik heb nog niet zo veel ervaring en nu?

Aspirant deelnemers kunnen zich ook aanmelden. Het verschil met ‘normale’ deelnemers is dat aspirant deelnemers nog geen jaar ervaring hebben, nog niet 50% werkzaam zijn als monteur brandwerende doorvoeringen. In tegenstelling tot hetgeen verder in dit reglement is opgenomen kan een aspirant deelnemer dit slechts maximaal 1 jaar zijn. De bijdrage is vastgesteld op € 70,--

 

Wat doet het MEB om meer over het register bekend te maken?

Wij hebben bij de start direct persberichten gestuurd naar de media en mailings naar producenten, installateurs en zelfstandigen. Zij zal verenigingen van gebouweigenaren, brandweer en verzekeraars regelmatig op de hoogte houden. Wij zijn onafgebroken in gesprek, en werken samen met producenten, opleiders, applicatiebedrijven en monteurs. 

 

Waar kan ik meer informatie krijgen?

Naast deze site kun je bellen naar 085-877 11 98 of een e-mail sturen naar info@meb-register.nl

 

Wat kost het deelnemen aan het MEB register doorvoeringen?

De registerbijdrage is EUR 95,00 per jaar voor ZZP-ers.

Voor monteurs in loondienst EUR 125,--. Deelname is persoonsgebonden. 

 

Het tarief voor bedrijven hangt af van de grootte van het bedrijf. Mocht je geïnteresseerd zijn dan horen we graag van je.Op de pagina 'Aanvraagformulier' kun je dit downloaden invullen en aan ons terug mailen. Wij nemen contact met je op.

 

Opleiding: Waar kan ik een onafhankelijke theorie opleiding volgen? Kijk HIER

 

EXAMEN Sinds november 2016 neemt het MEB ook theorie examens af. Voor meer informatie kijk op deze site onder EXAMEN

Welke praktijk opleidingen voldoen aan de eisen van het MEB register?

Er zijn al een groot aantal opleidingen geaccepteerd en een aantal zijn nog in behandeling. Een actueel overzicht kunt u per mail aanvragen bij het secretariaat. info@meb-register.nl

 

Wat is het verschil tussen een theorie- en praktijkopleiding?

 

MEB-Register heeft in overleg met de markt vastgesteld wat de eisen zijn waaraan monteurs moeten voldoen. Dit theoriedeel gaat over algemene kennis over brandveiligheid, regelgeving en typische situaties waarmee iedereen te maken krijgt. Een voorbeeld van dit laatste: Wat is het verschil tussen het afdichten van een Metal Stud wand en een steenachtige wand? Hoe ga je om met leidingen die geïsoleerd zijn met steenwol of PUR? Kun je herkennen of een brandklep goed geplaatst is of niet? Een praktijkopleiding is sterk afhankelijk van het merk waarmee een monteur werkt. Zo zijn er merken waarbij je een afwerklengte van 30 cm nodig hebt en ander merken 20 cm. Er zijn merken waarmee je koperen leidingen wel kunt behandelen met coating en die waar dat niet kan. Aangezien dit dus zeer specifiek is per merk moet een monteur bij de leverancier een opleiding gevolgd hebben (en regelmatig herhalen).

 

Wat betekent het dat een opleiding van een producent niet geaccepteerd is door het MEB?

Dit kan drie dingen betekenen:

1. De producent heeft haar opleiding niet aangemeld

2. De opleiding van de producent wordt op dit moment getoetst

3. De opleiding is door de Stichting niet geaccepteerd

Wilt u zich aanmelden als deelnemer van het MEB register maar heeft u een opleiding gevolgd bij een partij die niet door de Stichting is geaccepteerd? Laat ons dat weten, wij zullen contact opnemen met die partij om te kijken of de opleiding alsnog geaccepteerd kan worden.

Zegt een door het MEB geaccepteerde opleiding iets over producten?

Neen. MEB-Register houdt zich niet bezig met het goedkeuren of certificeren van producten, dit kan alleen gebeuren door Egolf geaccrediteerde testinstituten zoals bijvoorbeeld Efectis of Peutz. MEB-Register kan wel monteurs weigeren die werken met niet door het MEB-Register geaccepteerde producenten of leveranciers. We zullen dat doen (en hebben dat al eens gedaan) als blijkt dat de producten niet beschikken over de juiste testrapporten of als de leverancier/producent geen bruikbaar handboek heeft dat een monteur bij zich kan hebben, hetzij als gedrukte versie hetzij digitaal..